A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken zwischen Saarbrücken-Malstatter-Brücke und Saarbrücken-Westspangenbrücke rechter Fahrstreifen blockiert, Unfall (16:26)

A620

Priorität: Normal

19°C
Saarbrücken
weather-Saarbrücken
19°C
Saarbrücken
weather-Saarbrücken

A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken zwischen Saarbrücken-Malstatter-Brücke und Saarbrücken-Westspangenbrücke rechter Fahrstreifen blockiert, Unfall (16:26)

A620

Priorität: Normal